Menu

Quy định về thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

0 Comment


Theo quy định cũ tại Nghị định 78/2015, doanh nghiệp không được thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Điều này gây nhiều khó khăn đối với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định trên và cho phép doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Cùng tìm hiểu về quy định thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh trong bài viết dưới đây.

Một trong những nhu cầu thực tiễn hiện nay của các doanh nghiệp đó chính là việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có việc thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, với quy định “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh” (Nghị định 78/2015/NĐ-CP) đã gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi phải thành lập thêm một chi nhánh không cần thiết, gây rắc rối cho doanh nghiệp trong quá trình vận hành và hoạt động.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. Cụ thể:“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.”

trụ sở kinh doanh

Như vậy, thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh không cần thuộc tỉnh có địa chỉ đăng ký trụ sở chính, Nghị định này cũng không bắt buộc doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh đó.

Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh gồm những hồ sơ gì?

Thành lập hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh:
+ Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh khách tỉnh;
+ Giấy giới thiệu/ủy quyền của người nộp hồ sơ;
+ Bản sao, chứng thực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh khác tỉnh (tùy trường hợp bắt buộc hoặc không).

Địa điểm nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp khác tỉnh

Hồ sơ chuẩn bị đầy đủ theo quy định tại mục trên; gửi về: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có địa điểm kinh doanh.

Với những quy định cụ thể về hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp khác tỉnh, hi vọng sẽ giúp ích được cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển thực tiễn của mình. Bên cạnh đó, công văn 3200/TCT-KK cũng đã quy định cụ thể về việc phân công cơ quan thuế quản lý, đăng ký thuế, thông báo phát hành hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Những quy định này đã tạo pháp lý vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho công việc của cơ quan thuế và các doanh nghiệp hiện nay.
https://seojinyo.com/

https://seojinyo.com/quy-dinh-ve-dinh-dang-hddt-theo-thong-tu-68-2019-tt-btc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *