Menu

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo nguyên tắc nào?

0 Comment

Việc khấu trừ thuế GTGT có thể hiểu đơn giản chính là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ với số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ của DN. Khi đó kế toán sẽ biết được số thuế GTGT mà DN cần phải nộp hoặc cả số thuế GTGT “chưa khấu trừ hết” được chuyển sang kỳ kế toán tiếp theo. Dù doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử thì khi khấu trừ thuế GTGT vẫn cần tuân thủ những nguyên tắc theo quy định. Vậy nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không chịu bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Một số trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm có: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng quá hạn sử dụng buộc phải tiêu hủy. DN phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp này để được khấu trừ thuế.

Nếu hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu,… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.

thuế GTGT

Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ cần được DN hạch toán riêng.

Trong các trường hợp sau đây, thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê và thuế GTGT đầu vào khác liên quan như bảo hành, sửa chữa không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định:

– TSCĐ chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;

– TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo;

– Tàu bay dân dụng, du duyển không sử dụng vào việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Một số trường hợp cụ thể được khấu trừ thuế GTGT:

– Cơ sở tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

– DN có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm cơ sở mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT nhưng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ toàn bộ.

– Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (bao gồm hàng hóa mua ngoài hoặc do DN tự sản xuất) mà DN sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ việc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

– Trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế thì số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ.

Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng thuế điện tử eTax kế toán cần biết 

Bộ hồ sơ khai thuế ban đầu danh cho DN mới thành lập

Thuế GTGT đầu vào được phát sinh trong kỳ nào phải được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay để trong kho. Nếu DN phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở kinh doanh.

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì DN được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định (trừ trường hợp hóa đơn đầu vào trên 20 triệu không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *